เนื้อเรื่องของฉบับภาพยนตร์จะเน้นตัวละครของคลาส A เป็นหลัก ใช้ฉากเป็นเกาะลอยฟ้าขนาดใหญ่
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งเรียกว่า “I Island” ส่วนช่วงไทม์ไลน์ของฉบับภาพยนตร์นี้จะเกิดขึ้นหลังจาก
บทสอบไฟนอลจบไปแล้ว โดยเป็นช่วงหน้าร้อนในบท Forest Training นอกจากนี้จะมีเนื้อหาที่
กล่าวถึง ออลไมท์ ในสมัยหนุ่มๆ ให้เราได้ชมกันiรวมถึงอดีตของตัวละคนสำคัญคนอื่นๆ อีกด้วย

หลักสำรอง1สำรอง2สำรอง3