เรื่องย่อ

ปัญหาการขาดแคลนอาหารในเมืองเริ่มหนักขึ้น พวกเอเลนยังพบปัญหาจากกลุ่มที่พยายามปิดบังความจริงเกี่ยวกับไททัน ทำให้พวกเขาต้องค้นหาความจริงที่ถูกปิดบังโดยทางราชวงศ์ และวางแผนที่จะทำบางอย่างเพื่อเข้าถึงความจริงของพวกไททัน

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 1

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 2

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 3

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 4

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 5

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 6

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 7

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 8

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 9

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 10

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 11

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 12

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 13

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 14

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 15

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 16

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 17

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 18

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 19

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 20

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 21

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไทยทัน ภาค 3 ตอนที่ 22 จบ