เรื่องย่อ

ตอนแรกกล่าวถึงการผจญภัยของ กัซ ผู้มีฉายาว่า นักรบดำ ที่ต้องต่อสู้กับเหล่าปีศาจมากมาย และปริศนาต่างๆ ที่ผู้อ่านยังไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็น เบเฮริท รอยตีตราที่หลังคอของกัซ ความแค้นของกัซที่มีต่อกรีฟีสซึ่งเป็น 1 ใน 5 ก็อดแฮนด์ จนถึงท้ายเล่มที่ 3 เป็นต้นไป เรื่องราวจะย้อนกลับไปในอดีตของกัซ ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 1

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 2

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 3

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 4

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 5

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 6

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 7

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 8

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 9

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 10

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 11

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 12

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 13

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 14

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 15

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 16

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 17

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 18

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 19

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 20

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 21

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 22

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 23

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 24

Berserk นักรบวิปลาส ตอนที่ 25