เรื่องย่อ

ในอดีตมนุษย์นั้นเกือบถูกเทพอสูรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่ได้รับการช่วยเหลือจากจอมเวท ซึ่งได้ถูกเรียกว่า จักรพรรดิเวทมนตร์แล้วก่อตั้งอาณาจักลโครเวอร์ขึ้นมา ซึ่งจอมเวทที่เก่งกาจสุดจะเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์คนต่อไป เวลาผ่านไป แอสต้าและยูโน สองเด็กกำพร้าที่เกิดในโบสถ์นอกอาณาจักรโคลเวอร์ได้เติบโตขึ้น ตัวแอสต้าไม่มีเวทมนตร์แต่ฝันที่จะได้เป็นจักรพรรดิเวทมนตร์ จึงฝึกด้านการต่อสู้ด้วยกำลัง ในขณะที่ยูโนะมีความสามารถที่ยอดเยี่ยม ทั้งสองแข่งกันว่าใครจะได้เป็นอัศวินเวทที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอาณาจักร จึงออกเดินทางผจญภัยกัน

หลัก

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนOVA

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่1

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่2

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่3

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่4

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่5

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่6

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่7

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่8

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่9

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่10

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่11

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่12

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่13

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่14

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่15

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่16

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่17

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่18

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่19

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่20

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่21

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่22

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่23

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่24

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่25

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่26

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่27

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่28

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่29

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่30

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่31

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่32

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่33

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่34

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่35

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่36

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่37

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่38

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่39

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่40

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่41

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่42

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่43

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่44

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่45

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่46

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่47

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่48

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่49

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่50

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่51

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่52

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่53

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่54

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่55

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่56

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่57

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่58

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่59

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่60

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่61

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่62

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่63

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่64

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่65

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่66

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่67

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่68

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่69

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่70

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่71

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่72

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่73

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่74

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่75

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่76

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่77

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่78

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่79

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่80

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่81

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่82

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่83

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่84

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่85

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่86

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่87

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่88

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่89

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่90

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่91

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่92

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่93

สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนOVAสำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่1  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่2  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่3  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่4  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่5  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่6  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่7  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่8  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่9  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่10  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่11  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่12  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่14 สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่15  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่16  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่17  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่18  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่19  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่20  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่21  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่22  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่23  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่24  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่25  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่26  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่27  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่28  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่29  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่30  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่31  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่32  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่33  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่34  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่35  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่36  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่37  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่38  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่39  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่40  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่41  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่42  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่43  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่44  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่45  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่46  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่47  สำรอง

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอน ที่48  สำรอง