เรื่องย่อ

เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ ไอดอลสาวสาวแห่งโลกเสมือน μ ได้สร้างโลกจำลองที่เรียกว่า Mobius เพื่อให้เหล่าวัยรุ่นมาพักอาศัย หนีปัญหาสังคมในโลกความเป็นจริงที่แสนเจ็บปวด ลืมโลกเดิมที่เคยจากมา จนเริ่มมีคนทราบว่าตนติดอยู่ในโลกเสมือน มีการตั้งกลุ่มสมาชิก ชมรมกลับบ้าน ที่ต้องการกลับสู่โลกเดิมของตน ทำให้พวกเขาและเธอต้องกลายเป็นศัตรูกับพวกที่สนับสนุน μ

Caligula ตอนที่ 1

Caligula ตอนที่ 2

Caligula ตอนที่ 3

Caligula ตอนที่ 4

Caligula ตอนที่ 5

Caligula ตอนที่ 6

Caligula ตอนที่ 7

Caligula ตอนที่ 8

Caligula ตอนที่ 9

Caligula ตอนที่ 10

Caligula ตอนที่ 11

Caligula ตอนที่ 12 จบ