…เรื่องย่อ…

อนิเมะในภาคนี้จะเป็นเรื่องราวในโลกคู่ขนานของ FateSeries โดยสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ได้จบลงในครั้งที่ 3 ในเมืองฟุยุกิเนื่องจากจอกศักดิ์สิทธิ์ได้หายไปจากสงครามในครั้งนี้ จึงมีผลทำให้ไม่มีสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ในครั้งต่อๆ ไป หรือก็คือสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ในครั้งที่ 4 และ 5 แม้ว่าไฟสงครามในเมืองฟุยุกิจะมอดดับลง… แต่นั่นยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดอย่างแท้จริง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่1  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่2  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่3  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่4  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่5  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่6  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่7  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่8  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่9  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่10  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่11  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่12  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่13  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่14  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่15  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่16  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่17  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่18  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่19  สำรอง

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่20

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่21

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่22

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่23

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่24

Fate Apocrypha มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอน ที่25 จบ