เรื่องย่อ

ชมรมฟุตบอลของตัวเอก Asuto Inamori ถูกยุบลงหลังจากที่สนามฟุตบอลโรงเรียนถูกรื้อถอน เขาและเพื่อนๆ จึงเดินทางไปที่โตเกียว Tokyo เพื่อเข้าโรงเรียน Daimon-chuu (Daimon Junior High) เพื่อเล่นฟุตบอล เรื่องราวของภาคนี้จะเกิดขึ้นหลังจาก Inazuma Eleven ภาคหลัก แต่เนื้อเรื่องจะเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับอนิเมะหรือเกม Inazuma Eleven ภาคหลักเลย

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 1

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 2

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอน Reloaded

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 3

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 4

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 5

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 6

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 7

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 8

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 9

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 10

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 11

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 12

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 13

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 14

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 15

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 16

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 17

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 18

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 19

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 20

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 21

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 22

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 23

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 24

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 25

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin ตอนที่ 26 จบ