เรื่องย่อ

เมื่อ 10 ปีก่อน ได้มีการค้นพบกล่องลึกลับ “แพนโดร่าบ็อกซ์” บนดาวอังคาร และเมื่อเปิดมันออก “สกายวอล” จึงได้ถูกปลดปล่อยออกมา สกายวอลได้แบ่งญี่ปุ่นออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ เขตโทโตะ เขตไซโตะ และเขตโฮคุโตะ ในขณะเดียวกันก็เกิดสิ่งมีชีวิตไม่สามารถระบุประเภทที่เรียกตัวเองว่า “สแมช” ในเขตโทโตะ พวกมันได้ขับไล่มนุษย์ให้ลี้ภัยเข้าไปอยู่ในป่า ชายหนุ่มนักฟิสิกส์อัจฉริยะได้ยืนหยัดเข้าต่อสู้กับพวกมัน ด้วยไอเท็มเข็มขัดแปลงร่าง และขวดพลังงานพิเศษที่จะสร้างกฏแห่งชัยชนะให้กับเค้าเพื่อปราบเหล่าสแมชให้สิ้นซาก

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 1

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 2

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 3

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 4

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 5

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 6

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 7

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 8

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 9

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 10

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 11

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 12

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 13

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 14

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 15

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 16

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 17

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 18

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 19

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 20

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 21

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 22

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 23

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 24

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 25

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 26

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 27

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 28

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 29

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 30

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 31

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 32

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 33

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 34

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 35

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 36

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 37

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 38

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 39

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 40

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 41

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 42

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 43

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 44

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 45

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 46

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 47

Kamen Rider Build คาเมนไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 48