เรื่องย่อ

ทาเคโซ สมาชิกคนสุดท้ายของชมรมโคโตะ (เครื่องดนตรีโบราณของญี่ปุ่น) กำลังมีปัญหาจากชมรมที่กำลังจะต้องปิดตัวจากการที่เหลือเขาเป็นสมาชิกคนสุดท้าย จึงต้องหาสมาชิกเพิ่ม เขาได้พบสมาชิกหลายคน ซึ่งเป็นพวกมีปัญหาแต่ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรีโคโตะมาก่อน

Kono Oto Tomare! ตอนที่ 1

Kono Oto Tomare! ตอนที่ 2

Kono Oto Tomare! ตอนที่ 3

Kono Oto Tomare! ตอนที่ 4

Kono Oto Tomare! ตอนที่ 5

Kono Oto Tomare! ตอนที่ 6

Kono Oto Tomare! ตอนที่ 7

Kono Oto Tomare! ตอนที่ 8

Kono Oto Tomare! ตอนที่ 9

Kono Oto Tomare! ตอนที่ 10

Kono Oto Tomare! ตอนที่ 11

Kono Oto Tomare! ตอนที่ 12

Kono Oto Tomare! ตอนที่ 13 รอก่อนนะครับ