…เรื่องย่อ…

วันพีช เป็นเรื่องราวในยุคทองของโจรสลัด โจรสลัดทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อค้นหา สมบัติที่เรียกว่า “วันพีช” ซึ่งผู้ใดสามารถค้นหาและครอบครองวันพีซอยู่ ผู้นั้นก็คือเจ้าแห่งโจรสลัด (ราชาโจรสลัด) โดยผู้ที่เคยครอบครองวันพีซนั้นมีอยู่คนเดียวตามที่เปิดเผยคือ ราชาแห่งโจรสลัด โกลด์ ดี โรเจอร์ ซึ่งหลังจากที่ ได้ครอบครองวันพีชแล้ว โกลด์ ดี โรเจอร์ ก็ได้มอบตัว และยอมรับโทษการประหารชีวิตที่เกาะโร๊คทาวน์บ้านเกิดของตน และก่อนตาย โกลด์ ดี โรเจอร์ ได้ทิ้งคำพูดที่เปลี่ยนยุคสมัยของโจรสลัดว่า “สมบัติของฉันน่ะเหรอ อยากได้ก็เอาไปสิ ไปหาเอาเลย ฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้ว” แล้วเหล่า โจรสลัดทั้งหลายจึงมุ่งหน้าสู่ แกรนด์ไลน์ เพื่อตามหาวันพีช

ดู One Piece วันพีช ทุกภาค ทุกตอน

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 629

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 630

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 631

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 632

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 633

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 634

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 635

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 636

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 637

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 638

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 639

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 640

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 641

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 642

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 643

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 644

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 645

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 646

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 647

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 648

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 649

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 650

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 651

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 652

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 653

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 654

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 655

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 656

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 657

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 658

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 659

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 660

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 661

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 662

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 663

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 664

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 665

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 666

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 667

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 668

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 669

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 670

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 671

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 672

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 673

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 674

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 675

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 676

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 677

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 678

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 679

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 680

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 681

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 682

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 683

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 684

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 685

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 686

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 687

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 688

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 689

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 690

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 691

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 692

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 693

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 694

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 695

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 696

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 697

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 698

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 699

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 700

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 701

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 702

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 703

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 704

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 705

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 706

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 707

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 708

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 709

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 710

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 711

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 712

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 713

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 714

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 715

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 716

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 717

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 718

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 719

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 720

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 721

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 722

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 723

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 724

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 725

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 726

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 727

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 728

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 729

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 730

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 731

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 732

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 733

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 734

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 735

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 736

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 737

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 738

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 739

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 740

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 741

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 742

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 743

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 744

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 745

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 17 พากย์ไทย ตอนที่ 746

ดู One Piece วันพีช ทุกภาค ทุกตอน