…เรื่องย่อ…

วันพีช เป็นเรื่องราวในยุคทองของโจรสลัด โจรสลัดทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อค้นหา สมบัติที่เรียกว่า “วันพีช” ซึ่งผู้ใดสามารถค้นหาและครอบครองวันพีซอยู่ ผู้นั้นก็คือเจ้าแห่งโจรสลัด (ราชาโจรสลัด) โดยผู้ที่เคยครอบครองวันพีซนั้นมีอยู่คนเดียวตามที่เปิดเผยคือ ราชาแห่งโจรสลัด โกลด์ ดี โรเจอร์ ซึ่งหลังจากที่ ได้ครอบครองวันพีชแล้ว โกลด์ ดี โรเจอร์ ก็ได้มอบตัว และยอมรับโทษการประหารชีวิตที่เกาะโร๊คทาวน์บ้านเกิดของตน และก่อนตาย โกลด์ ดี โรเจอร์ ได้ทิ้งคำพูดที่เปลี่ยนยุคสมัยของโจรสลัดว่า “สมบัติของฉันน่ะเหรอ อยากได้ก็เอาไปสิ ไปหาเอาเลย ฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้ว” แล้วเหล่า โจรสลัดทั้งหลายจึงมุ่งหน้าสู่ แกรนด์ไลน์ เพื่อตามหาวันพีช

ดู One Piece วันพีช ทุกภาค ทุกตอน

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 777

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 778

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 779

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 780

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 781

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 782

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 783

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 784

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 785

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 786

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 787

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 788

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 789

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 790

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 791

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 792

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 793

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 794

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 795

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 796

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 797

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 798

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 799

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 800

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 801

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 802

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 803

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 804

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 805

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 806

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 807

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 808

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 809

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 810

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 811

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 812

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 813

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 814

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 815

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 816

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 817

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 818

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 819

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 820

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 821

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 822

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 823

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 824

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 825

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 826

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 827

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 828

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 829

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 830

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 831

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 832

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 833

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 834

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 835

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 836

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 837

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 838

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 839

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 840

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 841

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 842

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 843

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 844

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 845

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 846

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 847

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 848

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 849

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 850

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 851

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 852

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 853

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 854

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 855

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 856

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 857

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 858

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 859

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 860

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 861

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 862

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 863

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 864

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 865

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 866

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 867

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 868

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 869

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด สำรอง ซับไทย ตอนที่ 870

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด สำรอง ซับไทย ตอนที่ 871

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ซับไทย ตอนที่ 872

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 873

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 874

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 875

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 876

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 877

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 878

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 879

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 880

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 881

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 882

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 883

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 884

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 885

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 886

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 887

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 888

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 889

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 890

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 891

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 892

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 893

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 19 ซับไทย ตอนที่ 894

One Piece วันพีช ตอนที่895 ซับไทย ยังไม่มา

ดู One Piece วันพีช ทุกภาค ทุกตอน