…เรื่องย่อ…

วันพีช เป็นเรื่องราวในยุคทองของโจรสลัด โจรสลัดทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อค้นหา สมบัติที่เรียกว่า “วันพีช” ซึ่งผู้ใดสามารถค้นหาและครอบครองวันพีซอยู่ ผู้นั้นก็คือเจ้าแห่งโจรสลัด (ราชาโจรสลัด) โดยผู้ที่เคยครอบครองวันพีซนั้นมีอยู่คนเดียวตามที่เปิดเผยคือ ราชาแห่งโจรสลัด โกลด์ ดี โรเจอร์ ซึ่งหลังจากที่ ได้ครอบครองวันพีชแล้ว โกลด์ ดี โรเจอร์ ก็ได้มอบตัว และยอมรับโทษการประหารชีวิตที่เกาะโร๊คทาวน์บ้านเกิดของตน และก่อนตาย โกลด์ ดี โรเจอร์ ได้ทิ้งคำพูดที่เปลี่ยนยุคสมัยของโจรสลัดว่า “สมบัติของฉันน่ะเหรอ อยากได้ก็เอาไปสิ ไปหาเอาเลย ฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้ว” แล้วเหล่า โจรสลัดทั้งหลายจึงมุ่งหน้าสู่ แกรนด์ไลน์ เพื่อตามหาวันพีช

ดู One Piece วันพีช ทุกภาค ทุกตอน

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 264

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 265

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 266

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 267

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 268

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 269

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 270

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 271

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 272

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 273

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 274

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 275

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 276

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 277

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 278

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 279

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 280

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 281

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 282

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 283

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 284

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 285

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 286

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 287

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 288

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 289

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 290

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 291

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 292

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 293

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 294

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 295

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 296

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 297

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 298

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 299

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 300

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 301

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 302

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 303

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 304

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 305

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 306

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 307

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 308

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 309

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 310

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 311

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 312

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 313

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 314

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 315

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 316

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 317

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 318

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 319

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 320

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 321

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 322

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 323

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 324

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 325

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 326

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 327

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 328

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 329

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 330

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 331

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 332

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 333

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 334

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 335

One Piece วันพีช ราชาโจรสลัด ปี 9 พากย์ไทย ตอนที่ 336

ดู One Piece วันพีช ทุกภาค ทุกตอน