เรื่องย่อ

เรื่องราวภารกิจอันยิ่งใหญ่ของตัวละครหลัก “ซาโตชิ” หรือ “แอช แคทชัม” เพื่อจะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ในเรื่องการฝึกโปเกมอน เขาและเพื่อนกลุ่มเล็ก ๆ เดินทางตามโลกที่มีโปเกมอนเต็มไปหมด เริ่มต้นในวันซาโตชิได้เป็นผู้ฝึกโปเกมอนวันแรก โปเกมอนตัวแรกซึ่งเป็นโปเกมอนคู่หูคือพิกะจู ในเขตภูมิภาคที่ชื่อว่าคันโต ซึ่งเป็นการผจญภัยในหมู่เกาะออเร้นจ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรื่อง

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 01

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 02

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 03

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 04

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 05

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 06

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 07

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 08

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 09

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 10

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 11

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 12

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 13

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 14

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 15

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 16

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 17

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 18

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 19

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 20

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 21

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 22

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 23

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 24

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 25

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 26

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 27

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 28

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 29

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 30

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 31

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 32

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 33

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 34

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 35

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 36

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 37

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 38

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 39

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 40

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 41

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 42

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 43

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 44

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 45

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 46

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 47

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 48

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 49

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 50

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 51

โปเกม่อน Pokemon ss11 ตอนที่ 52