ผู้สร้างได้ระบุว่าการเชื่อมต่อกับเนื้อหาในเรื่องแต่งเสริมอื่นๆ นั้นเป็นประเด็นจริงจังที่เหล่าผู้สร้างยึดถือ โดยกล่าวว่า Dave Filoni มีความรู้ในเนื้อหาเรื่องแต่งเสริมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี ลูคัสยังสงวนสิทธิ์ที่จะดัดแปลงเนื้อหาเล็กน้อยเพื่อการเล่าเรื่อง นอกจากนั้นยังต้องปรึกษาลูคัสเสมอเมื่อจะดำเนินเรื่องใดๆ กับตัวละครหลักอีกด้วย ในข้อความโพสต์ทางอินเทอร์เน็ตปี 2006 ของ Randy Stradley บรรณาธิการและผู้แต่งเรื่องของสำนักพิมพ์ Dark Horse Comics กล่าวว่าได้พบกับ Lucas Animation เพื่อพูดคุยถึงการผสานการ์ตูนโทรทัศน์กับหนังสือการ์ตูน เดอะ โคลน วอร์ส[11] อย่างไรก็ดี ภาพยนตร์ฉายโรงและภาพยนตร์ชุดนี้ได้ทำให้เกิดความไม่เข้ากันทางการเชื่อมโยงเนื้อหาหลายอย่าง ในจำนวนนี้หลายอย่างมีความขัดแย้งโดยตรงกับเนื้อหาที่มีอยู่แล้วและจำเป็นต้องมีการแก้เรื่องใหม่เพื่อให้เกิดความเข้ากัน (retcon) รวมทั้งต้องมีการแก้ไขตารางเวลาเดินเรื่องครั้งใหญ่ในเนื้อหาช่วงสงครามโคลน ซึ่งจนปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการระบุชัดจาก Leland Chee ผู้เป็น Keeper of the Holocron โดย Leland Chee กล่าวว่าเขาจะรอจนกระทั่งการ์ตูนชุดนี้เสร็จเป็นส่วนใหญ่ก่อนที่จะจัดทำตารางเวลาใหม่

Star Wars:The Clones Wars สตาร์ วอร์ส: เดอะ โคลน วอร์ส SS1

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 1

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 2

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 3

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 4

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 5

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 6

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 7

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 8

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 9

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 10

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 11

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 12

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 13

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 14

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 15

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 16

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 17

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 18

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 19

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 20

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 21

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS1 ซับไทย ตอนที่ 22

Star Wars:The Clones Wars สตาร์ วอร์ส: เดอะ โคลน วอร์ส SS2

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 1

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 2

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 3

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 4

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 5

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 6

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 7

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 8

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 9

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 10

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 11

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 12

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 13

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 14

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 15

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 16

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 17

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 18

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS2 ซับไทย ตอนที่ 19

Star Wars:The Clones Wars สตาร์ วอร์ส: เดอะ โคลน วอร์ส SS3

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 1

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 2

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 3

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 4

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 5

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 6

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 7

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 8

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 9

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 10

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 11

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 12

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 13

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 14

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 15

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 16

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 17

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 18

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 19

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 20

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS3 ซับไทย ตอนที่ 21

Star Wars:The Clones Wars สตาร์ วอร์ส: เดอะ โคลน วอร์ส SS4

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 1

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 2

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 3

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 4

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 5

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 6

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 7

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 8

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 9

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 10

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 11

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 12

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 13

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 14

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 15

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 16

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 17

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 18

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 19

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 20

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS4 ซับไทย ตอนที่ 21

Star Wars:The Clones Wars สตาร์ วอร์ส: เดอะ โคลน วอร์ส SS5

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 1

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 2

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 3

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 4

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 5

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 6

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 7

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 8

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 9

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 10

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 11

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 12

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 13

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 14

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 15

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 16

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 17

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 18

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 19

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS5 ซับไทย ตอนที่ 20

Star Wars:The Clones Wars สตาร์ วอร์ส: เดอะ โคลน วอร์ส SS6

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS6 ซับไทย ตอนที่ 1

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS6 ซับไทย ตอนที่ 2

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS6 ซับไทย ตอนที่ 3

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS6 ซับไทย ตอนที่ 4

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS6 ซับไทย ตอนที่ 5

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS6 ซับไทย ตอนที่ 6

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS6 ซับไทย ตอนที่ 7

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS6 ซับไทย ตอนที่ 8

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS6 ซับไทย ตอนที่ 9

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS6 ซับไทย ตอนที่ 10

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS6 ซับไทย ตอนที่ 11

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS6 ซับไทย ตอนที่ 12

Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส SS6 ซับไทย ตอนที่ 13จบ

ดู Star Wars The Clones Wars สตาร์ วอร์ส เดอะ โคลน วอร์ส ทุกซีซั่น